Urodziłem się we Wrocławiu w 1947 roku. W 1965 roku zdałem maturę w V Liceum Ogólnokształcącym, a w 1970r. ukończyłem studia wyższe na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego specjalizując się w geologii. Od czerwca 1975 roku jestem doktorem nauk technicznych, hydrogeologiem. Mój zawód dotyczy poszukiwania i eksploatacji wód podziemnych oraz odwadniania budowli. Od 40 lat wykładam geologię i hydrogeologię studentom Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego w Politechnice Wrocławskiej.

Pracowałem także w uczelniach w Afryce (Libia) gdzie zajmowałem się hydrogeologią, mechaniką cieczy uczestnicząc jednocześnie w projektach dotyczących eksploatacji oraz ochrony wód podziemnych. Pracowałem także, przy finansowanym przez OPEC, programie przeciwdziałania procesowi pustynnienia w krajach suchego klimatu (Sudan). Na zlecenie europejskiego funduszu PHARE uczestniczyłem w projektowaniu rekultywacji zbiorników pouranowych. Prace te wykonywałem w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Bułgarii oraz w Estonii. Władam językiem angielskim i rosyjskim.

W 2002r. wszedłem w skład Rady Miejskiej Wrocławia, byłem jej wiceprzewodniczącym w kadencji 2002-2006 oraz w kadencji 2006–2010. Od stycznia 2009r. przewodniczę Radzie Miejskiej Wrocławia. Kończąc kadencję 2010-2014 jestem najdłużej funkcjonującym przewodniczącym od 1990r. Zajmuję się organizacją pracy Rady Miejskiej, co wymaga zaangażowania i skuteczności. Pracuję także nad sprawami związanymi z rozwojem infrastruktury miejskiej oraz zagadnieniami edukacji. Moja żona Grażyna jest lekarzem neurologiem. Mamy 3 dzieci, już dorosłych i niezależnych, dwie wnuczki i wnuka.